יום ש', ט’ באב תשע”ח
דף הבית חינוך חברתי אתר משוב מידע לתלמידה בוגרות רישום לאולפנה חדר מורים יצירת קשר







.

"מעומק אמונתנו בצור ישראל ומתוך ההכרה בעוצמתו ובחוסנו של עמ"י בארצושמנו מול עיננו לגדל את בנותינו להיות בנות ישראל גאות, להתגדל במידות,להרבות במעשים ולהצטיין בלימודים ומתוך גדלות אישית נאדיר ונקדש שם ה' בעולם". הדברים הכתובים לעיל חרוטים בין שורתיו של חזון אולפנת "גילה" בבית שמש. חזון זה מחבר יחדיו תפיסה אמונית, ציונית, ערכית, חברתית, אקדמית ודתית. חיבור זה הוא היסוד לחינוך בנותינו, והוא זה המניע אותנו לקחת חלק מלכתחילה ומתוך בחירה ביעד התקשוב הלאומי ולזהות בו את צרכי השעה ואת צרכינו החינוכיים- פדגוגיים.בבואנו לצייר את פניה המתחדשות של הפדגוגיה המאפיינת את מוסדנו, עומדים לנגד עינינו דבריו של הרב קוק זצ"ל "בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור". דור בנותינו חשוף לשינויים רבים בעולם הסובב, ומתפקידנו כסוכני שינוי לסייע בידן לעשות שימוש מושכל בכלים המשפיעים על הדור תוך אימוץ מודלים מיטביים המוצעים לחינוך, למידה, הוראה והערכה.צוותי ההוראה שלנו- יעשו שימוש בדרכי הצגת נושאי הלימוד באופן ויזואלי ומגוון המציג באופן יעיל וממחיש את המידע. - מותאם לשונות, למגוון האנטילגנציות ורלוונטי לעולמו של התלמיד. בכך תגבר הנעת התלמיד ללמידה.- ישלבו סביבות למידה, אתרי תוכן ויישומונים בצורה יעילה ומושכלת ביחידות לימוד מתוקשבות.- יעשו שימוש בסביבות למידה המאפשרות שיתופיות בין עמיתים. הן עמיתים תלמידים והן קולגות לצוות.- יעלו לאתר האולפנה כחלק מההכנה לשיעורים או לאחריהם, את חומרי הלמידה בהם מתעתדים או שעשו כבר שימוש בשיעור.בנותינו - תרכושנה את מיומנות החיפוש, הסינון,ארגון המידע, והערכתו לכדי יצירת סינתיזה. בכך תחוונה למידה ברמת חשיבה גבוהה במטרה לשפר את יכולותיהן הקוגניטיביות והישגיהן.- תהיינה חברות פעילות בפורומים כיתתיים על מנת לקדם דיונים והעלאת רפלקציה בעקבות הלימוד.- תקבלנה כלים לגלישה בטוחה, בעלת גבולות ומודעות לניצול הזמן ברשת.- תלמדנה בסביבת למידה שיתופית המכשירה ללמידת עמיתים. בנוסף, הן תלמדנה להשיג מטרות משותפות, לעבוד באחריות אישית וקבוצתית ויקבלו תפקידים וסמכויות שונות. - תפתחנה את החשיבה ע"י עבודה על קבלת החלטות, ביקורתיות, שיפוטיות, ניתוח, הערכת ראיות וטיעונים. בכל אלו יעמדו לרשותנו כלי התקשוב לתמיכה.- תלמדנה לפתור בעיות ע"י זיהוי ומציאת פתרונות.- תלמדנה באופן עצמאי ע"י שימוש באסטרטגיות למידה, זכרון והערכה על תהליך הלמידה העצמי ( רפלקציה ).לקהילת הורי ביה"סבאתר האולפנה תהיה נגישות למידע פדגוגי (תכני ומינהלי) וכן למידע אודות אירועים מחיי בית הספר כגו ן: לוח אירועים חודשי, לוח חופשות. הנגישות למידע הפדגוגי כוללת : נושאי שיעורים, סיכומי שיעורים ( ובהם כל חומר שהמורה עשה בו שימוש בשיעור : מצגת, סרטון, הדגמה וכו' ) ושיעורי בית.