אולפנת גילה

אולפנת גילה

כותרת הכתבה

פינת הרב

פתיחת שנה תשע"ח

דבר ראש האולפנה

תשע"ח

למה אולפנת "גילה"?

פרוייקטים לימודיים

חוג כלים מתוקשבים

טופס דיווח תקלות תקשוב

טופס דיווח תקלות תקשוב

טופס הזמנת ציוד

טופס הזמנת ציוד

לוחות מבחנים חט"ב מחצית ב' תשע"ח

לוחות מבחנים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA