אולפנת גילה

אולפנת גילה

כותרת הכתבה

דבר ראש האולפנה

למה אולפנת "גילה"?

הערכות לתשע"ח

רשימת ספרי לימוד לחטיבה ותיכון תשע"ח

פרוייקטים

קורסים אינטרנטיים חינמיים לתלמידים בחופשת הקיץ

משימת רובוטיקה

חוג כלים מתוקשבים

טופס דיווח תקלות תקשוב

טופס דיווח תקלות תקשוב

טופס הזמנת ציוד

טופס הזמנת ציוד

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA